Familjaret e viktimes: Prokuroria fsheh vrasjen

Aksidenti i dyshimte i Nikolla Baburas, Prokurori kerkon pushimin e ceshtjes.
Familjaret: Ishte vrasje dhe jo aksident
Avokati i familjes: Nga ana e prokurorit eshte mbajtur qendrim i njeanshem.

Top