LISTA ME 51 EMRA TË CILËT BËHEN PRONARË ME ÇERTIFIKATË NË TROJET E NDARA NGA BASHKIA

Lajme Saranda News Sociale

Agjencia Shtetërore e Kadastrës Sarandë njofton se ka dalë Çertifikata e pronësisë për 51 qytetarë, të cilët duhet të paraqiten për terheqjen e tyre ditën e nesërme, ora 13:00 tek Hipoteka

Njoftim i rëndësishëm!

Qytetarët që gjejnë emrin në listën e meposhtme, janë të lutur të paraqiten diten e hene me date 04.10.2021, ora 13:00 në Drejtorine Vendore të ASHK-Se Sarande , për të tërhequr Çertifikatat e Pronesise ne baze të VKM 329 datë 22.05.2019 ” Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës së bashkive me agjencinë shtetërore të kadastrës, për regjistrimin e trojeve të dhëna për ndërtim nga njësitë e qeverisjes vendore dhe për rregullimin e marrëdhënieve juridike të pronësisë mbi këto troje, për efekt regjistrimi”.

Sqarojme se: Qytetaret te cilet nuk e gjejne emrin ne listen e sipercituar, duhet te paraqiten prane sportelit te Drejtorise Vendore të ASHK-Se Sarande, te aplikojne per sherbimet perkatese, qe mund te mungoje ne dosje, ose ne qoftese nuk kane aplikuar akoma.

Please follow and like us:
fb-share-icon